รีไฟแนนซ์บัตร,รับรีไฟแนนซ์บัตร,ปิดบัตรเครดิต,รับโอนหนี้,รวมทุกบัตร,จ่ายที่เดียว,สินเชื่ออเนกประสงค์,ลดภาระหนี้บัตร,ปิดบัตร,ผ่อนสบาย,สินเชื่อHappyLife

      
 

ดอกเบี้ย ทำไมถึงห้าม?

9 กรกฎาคม 2555

เริ่มโดย Pawanee Sasanasopa ใน รอบรู้เศรษฐกิจการเงินอิสลาม แก้ไขล่าสุด 14 กรกฎาคม 2555

เข้าชม 2362

ดอกเบี้ย ทำไมถึงห้าม?

“ผู้ใดที่กินและให้ดอกเบี้ย ถือว่าผู้นั้นได้ประกาศสงครามกับอัลเลาะฮ์” และทาไมอิสลามถึงห้ามยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ย วันนี้ “รอบรู้เศรษฐกิจการเงินอิสลาม” มีคาตอบให้

ดอกเบี้ย หรือ ริบา ถือเป็นบาปใหญ่ประเภทหนึ่งและเป็นสิ่งต้องห้ามในทุกศาสนาที่มีคัมภีร์จากพระผู้เป็นเจ้า นั่นคือ ยูดาย คริสต์ และอิสลาม ดอกเบี้ยในทัศนะของอิสลามมิได้หมายถึงเพียงดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ ในอัตราที่สูงเพียงอย่างเดียว แต่ได้ครอบคลุมถึงดอกเบี้ยทุกรูปแบบและทุกลักษณะ

ดอกเบี้ย หรือ ริบา ใน ภาษาอาหรับซึ่งหมายถึงความเพิ่มพูน เป็นสิ่งต้องห้ามในคัมภีร์อัล-กุรอาน และตามหลักชะริอะฮ์ (กฎหมายอิสลาม) ถือว่าการรับจ่ายดอกเบี้ยเป็นความผิดและเป็นบาปขั้นสูง จึงได้เปรียบเทียบผู้ที่มีพฤติกรรมแบบนี้เสมอกับการประกาศสงครามกับพระผู้เป็นเจ้า การห้ามดอกเบี้ยอย่างเข้มงวดในศาสนาอิสลามเป็นผลจากการห่วงใยต่อศีลธรรม สังคม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพราะดอกเบี้ยเป็นเหตุให้เกิดความห่างระหว่างชนชั้นในสังคม ความมั่งคั่งตกอยู่แก่คนกลุ่มน้อย เช่นกลุ่มนายทุนและพ่อค้าผูกขาด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม เป็นอธรรมต่อผู้ที่มีความจาเป็น ปิดหนทางการบริจาคและการทำดีต่อผู้อื่น ในที่สุดก็ทำลายความสัมพันธ์และความเมตตาในสังคม ซึ่งขัดแย้งกับอิสลามที่เรียกร้องให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ริบา หรือดอกเบี้ย ในศาสนาอิสลาม เกิดขึ้นจาก 2 ทาง คือ

1.ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืม (Riba Duyun) คือเงินที่เพิ่มจากเงินต้นที่ให้กู้ ทั้งที่ถูกกำหนดล่วงหน้า (Riba Qardh) หรือกำหนดหลังผิดนัดชาระ (Riba Jahiliyah)

2.ดอกเบี้ยที่เกิดจากการค้าขาย (Riba Buyu’u) เป็นดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนสิ่งของประเภทและชนิดเดียวกันในปริมาณที่ไม่เท่ากัน โดยสิ่งของนั้นท่านศาสดามุฮัมหมัดได้กำหนดไว้ 6 ประเภทชัดเจนได้แก่ ทองคำ เงิน ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ผลอินทผลัม เกลือ ยกตัวอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนเงิน 10 บาท กับเงิน 12 บาท ดอกเบี้ยก็คือเงินเพิ่ม 2 บาท หรือดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนสิ่งของประเภทเดียวกันแต่ต่างชนิดกัน ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน เช่นการแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน 40 บาทวันนี้กับเงิน 1 ดอลล่าห์สหรัฐ ในอีก 2 เดือนข้างหน้า ระยะเวลา 2 เดือนที่แตกต่างกันนั้นถือเป็นดอกเบี้ย เนื่องจากการแลกเปลี่ยนสิ่งของประเภทเดียวกันแต่ต่างชนิดกันจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนกันทันที (Hand to Hand) หากเจตนาทอดระยะเวลาการแลกเปลี่ยนให้ล่าช้าออกไป การเพิ่มขึ้นของระยะเวลาดังกล่าวตามหลักชาริอะฮ์ ถือว่าเข้าข่ายของดอกเบี้ยรูปแบบหนึ่ง

จากมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ การคิดดอกเบี้ยถือ เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นเบื้องหลังของต้นทุนส่งผลให้ราคาสูง เงินเฟ้อและทำให้เกิดการว่างงานในที่สุด นักเศรษฐศาสตร์คนสาคัญของโลก เคนส์ กล่าวว่า “การจ้างงานที่สมบูรณ์จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เว้นเสียแต่ว่าดอกเบี้ยจะอยู่ใน อัตราศูนย์”

“การยุ่งเกี่ยวดอกเบี้ยเป็นข้อห้าม และการค้าขายเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ” ตรงนี้เองที่ทำให้เป็นจุดกาเนิดของธนาคารอิสลามทั่วโลก ไม่ได้เป็นแหล่งปล่อยเงินกู้ แต่เป็นเสมือนการค้าขายโดยใช้เงินเป็นตัวกลาง หรือเป็นการร่วมลงทุน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติของศาสนา แต่ทั้งนี้การค้าขายนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม.. ซึ่งหลักการนี้ ทำให้มีการก่อกาเนิดระบบธนาคารอิสลามขึ้น ซึ่งจะมีที่มาที่ไปอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป …

Bookmark and Share
 
Online:  1
Visits:  309,854
Today:  8
PageView/Month:  8