รีไฟแนนซ์บัตร,รับรีไฟแนนซ์บัตร,ปิดบัตรเครดิต,รับโอนหนี้,รวมทุกบัตร,จ่ายที่เดียว,สินเชื่ออเนกประสงค์,ลดภาระหนี้บัตร,ปิดบัตร,ผ่อนสบาย,สินเชื่อHappyLife

      
 

การก่อตั้งธนาคารอิสลามในประเทศไทย

14 กรกฎาคม 2555

เริ่มโดย Pawanee Sasanasopa ใน รอบรู้เศรษฐกิจการเงินอิสลาม แก้ไขล่าสุด 14 กรกฎาคม 2555

เข้าชม 1290

การก่อตั้งธนาคารอิสลามในประเทศไทย

หลังจากที่ได้รู้ถึงจุดกาเนิดของระบบธนาคารอิสลาม ซึ่งเกิดขึ้นในต่างประเทศกันแล้ว ฉบับนี้ “รอบรู้เศรษฐกิจการเงินอิสลาม” จะมาว่ากันถึงเรื่องของการก่อกาเนิดธนาคารอิสลามในประเทศไทยกัน

ในประเทศไทยมีมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 8 ล้านคน ซึ่งถือเป็นอันดับสองของประเทศ โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนา และแตกต่างจากระบบธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ดาเนินธุรกรรมเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย ซึ่งเป็นข้อห้ามของศาสนา ทำให้มีการผลักดันในการก่อตั้งธนาคารอิสลามขึ้นในประเทศไทย โดยแนวความคิดครั้งแรกมีขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เมื่อรัฐบาลไทยได้ลงนามใน “โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ” ระหว่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นฝ่ายรับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต้

จากการร่วมมือในโครงการดังกล่าว ก็ได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลไทยจัดตั้งธนาคารอิสลามขึ้นเพื่อเป็นช่องทางบริการ ทางการเงินสาหรับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ของโครงการ รัฐบาลได้มอบหมายให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับสานักงาน เศรษฐกิจการคลังศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธนาคารตามหลักอิสลาม ซึ่งมีข้อสรุปความเป็นไปได้พร้อมยกตัวอย่างของธนาคารอิสลามในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจร่วม กับไทย

โดยในช่วงแรก ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ได้เปิดช่องทางบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม เริ่มจากธนาคารศรีนคร แต่ก็ได้ปิดตัวลงจากเหตุวิกฤติทางการเงินปี พ.ศ.2540 ต่อมาได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม โดยอาศัยให้ธนาคารของรัฐเปิดช่องบริการทางการเงินตามหลักอิสลามเป็นการนำร่องก่อนการจัดตั้งธนาคารอิสลามอย่างเต็มรูปแบบ ธนาคารออมสินจึงได้เปิดช่องบริการทางการเงินตามหลักอิสลามขึ้นใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนั้นแล้วธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้จัดตั้ง “กองทุนธนาคารอิสลาม” ขึ้นและเปิดสาขาหลายสิบแห่งในแหล่งที่มีมุสลิมอาศัยอยู่

และด้วยความพยายามของหลายฝ่ายในการผลักดันให้เกิดธนาคารอิสลามขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้มีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม กอปรกับมีข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารอิสลามภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ที่สถาบันการเงินหลายแห่งล้มระเนระนาด ในขณะที่ไม่มีธนาคารอิสลามแห่งใดในโลก ไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรป อเมริกา รวมทั้งมาเลเซีย ต้องปิดตัวเหมือน

สถาบันการเงินกระแสหลัก ทำให้รัฐบาลสมัยนั้นได้มีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามขึ้น และมีนโยบายให้จัดตั้ง “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” อย่างเป็นเอกเทศต่อไป

Bookmark and Share
 
Online:  1
Visits:  306,043
Today:  4
PageView/Month:  1,180